Logo duże

Witamy

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy powstało w 2007 r., od 2009 posiada status OPP. Prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego. Głównymi celami strategicznymi Stowarzyszenia są: realizacja programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży, kultura i edukacja kulturalna związana z ochroną dziedzictwa narodowego, działania w zakresie integracji społecznej, wzmacnianie kompetencji obywatelskich. Stowarzyszenie swoje działania kieruje do wszystkich mieszkańców gminy Stare Juchy, również obszar działań organizacji dotyczy terenu gminy. Jakkolwiek zapisy w Statucie pozwalają na działalność na terenie całego kraju. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na realizacji projektów finansowanych z różnych programów pomocowych. Aktywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami samorządowymi, utworzyło młodzieżowy Klub Wolontariusza, zainicjowało powstanie Kawiarenki Obywatelskiej działającej przy Bibliotece.

Nasze inicjatywy

 • inicjatywa_fio.png

  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  „Kawiarenka obywatelska – kształtowanie społeczeństwa  partycypacyjnego”. Projekt realizowany jest od czerwca do grudnia 2014 roku.

 • inicjatywa_uczenie.png

  PROJEKT PARTNERSKI GRUNDTVIGA

  Projekt Partnerski Grundtvig "Niech nauczą nas drzewa" finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".

 • inicjatywa_kawiarenka.png

  Sportowe lato

  Projekt finansowany jest ze środków Gminy Stare Juchy (konkurs na wykonanie zadań publicznych) i własnych Stowarzyszenia, a przede wszystkim pracy wolontariuszy.

 • inicjatywa_eea.png

  „BĄDŹ OBYWATELEM !!!"

  „Bądź OBYWATELEM!!!!!! – budowanie społeczeństwa świadomego i aktywnego”.

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013. W programie kontynuowane są działania prowadzone wcześniej w programach SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakościi zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.

źródło: http://www.llp.org.pl

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

źródło: http://www.eog.gov.pl