Logo duże

Profil Facebook

Idea Kawiarenki obywatelskiej

Inicjatywy » Kawiarenka obywatelska » Idea Kawiarenki obywatelskiej

Pomysł utworzenia Kawiarenki Obywatelskiej zrodził się podczas spotkań warsztatowych mieszkańców gminy odbywających się w ramach realizacji projektu Decydujmy Razem, do którego Gmina Stare Juchy przystąpiła w 2011r. jako Partner Realizator na mocy porozumienia o współpracy podpisanego ze Stowarzyszeniem CAL. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy od początku wspierało to działanie poprzez udział swoich członków w zespole zadaniowym, grupie roboczej i warsztatach zmierzających do powstania określonego programu społecznego.

Stworzony Zespół Zadaniowy wybrał politykę dotyczącą integracji społecznej. W trakcie opracowywania „Program komunikacji, aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Stare Juchy na lata 2012-2017” spontanicznie padło hasło „kawiarenka obywatelska”. Idea? Miejsce spotkań? I jedno, i drugie. Stwierdziliśmy, że mamy potrzebę rozmawiania, dyskutowania, poszukiwania rozwiązań na aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym. To pole jest ciągle „niedoinwestowane” - wymaga pracy i zaangażowania wszystkich sektorów, gdzie kapitalną rolę odgrywać mogą (i odgrywają) organizacje pozarządowe.

Przecież sama infrastruktura ekonomiczna nie będzie dobrze funkcjonować bez dobrze funkcjonującej sfery społecznej. Co więcej – rozwój ekonomiczny jest uzależniony od zasobów społecznych, a nie samej mechanizacji, komputeryzacji, zasobów naturalnych, produkcji. W trakcie rozmów warsztatowych okazało się, że wśród lokalnego społeczeństwa istnieje świadomość potrzeby aktywizacji, integracji, a przede wszystkim komunikacji. Dlatego musi istnieć takie miejsce spotkań, gdzie można będzie dyskutować o potrzebach, wymieniać doświadczenia, dzielić się opiniami, pomysłami. Tym miejscem jest właśnie kawiarenka obywatelska. Przypisaliśmy jej miejsce w Bibliotece, bo jest to miejsce, do którego jest łatwy dostęp, załoga jest otwarta na nowe wyzwania. Nasza biblioteka bardzo aktywnie uczestniczy w programach społecznych: partycypacji obywatelskiej, edukacji, wychowania, kultury i animacji.

I - żeby było dosłownie – można się tam też napić kawy przy okazji spotkań. Ten kawowy catering zapewniają sobie uczestnicy. Równolegle do działań KO prowadzone są spotkania z młodzieżą, dla której Stowarzyszenie utworzyło Klub Wolontariusza. Być może następnym krokiem będzie utworzenie „filii” – młodzieżowej kawiarenki obywatelskiej. Jak wynika z naszych obserwacji, konieczne jest zinstytucjonalizowanie działań dla i z młodym pokoleniem, gdzie obserwujemy potencjał i chęci do współpracy. Naszym założeniem jest wyedukowanie animatorów, a nie biernych odbiorców działań.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy jest takim spirytus movens i sponsorem merytorycznym działań obywatelskich, które uznane są za jeden z celów strategicznych. To właśnie z jego (członków) inicjatywy powstał Klub Wolontariusza i KO. Projekty, które realizuje koncentrują się na spełnienie oczekiwań mieszkańców Gminy. W kawiarence spotykamy się z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych, samorządu, mieszkańcami, żeby omówić cele współpracy, metody i narzędzia ich realizacji, analizować osiągnięcia, porażki, oczekiwania. Czasem są to spotkania planowane, a często spontaniczne – wynikające z sytuacji (potrzeby).

NazwaRozmiarData
icoRAPORT_Z_EWALUACJI_WEWNETRZNEJ.pdf1076.24 KB2017-03-22 16:25
  • Dodaj link do:
  • facebook.com