Logo duże

Profil Facebook

Klub wolontariusza

Inicjatywy » Klub wolontariusza

Klub Wolontariusza jest grupą nieformalną, działającą przy Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy. Zrzesza on młode osoby, które chcą angażować się w życie lokalnej społeczności. Koordynatorem działań Klubu jest Beata Klaus- Gramacka, Sekretarz Stowarzyszenia, starszy bibliotekarz, animatorka i koordynatorka wielu projektów, w które angażuje Wolontariuszy.

Co pewien czas odbywają się kreatywne spotkania wolontariuszy – w trakcie tych spotkań powstają pomysły i inicjatywy różnych akcji, w których biorą udział.

Często mają one związek z zainteresowaniami młodych ludzi, jak również z poszczególnymi świętami celebrowanymi przez różne instytucje i organizacje.

Na kwietniowym spotkaniu omówiono udział w następujących inicjatywach:

- obchody Światowego Dnia Książki

- Międzynarodowy Dzień Ziemi

- 10 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

- Festiwal muzyki reggae (Sound System)

- Mikołaj 2014

Najbliższe plany obejmują:

- stworzenie klubu amatorskiej fotografii twórczej

- promocją czytelnictwa

- promocja  walorów turystycznych Starych Juch.

W 2013 wolontariusze napisali samodzielnie projekt „Rogalik z Pasją”, który finansowany był ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Działaj Lokalnie.

Wolontariusze postanowili uatrakcyjnić mieszkańcom wsi Rogalik czas wakacji, a także zintegrować mieszkańców i zachęcić do wspólnego działania. Finałową częścią projektu był piknik, w którym uczestniczyli mieszkańcy Rogalika i sąsiednich wsi oraz goście.

W tym Roku młodzi ludzie również samodzielnie napisali i złożyli wniosek o dofinansowanie działań w Rogaliku, o czym informujemy w zakładce „inicjatywy”.

Praca wolontariacka stanowi  integralną całość realizacji projektów Stowarzyszenia. Oprócz finansowania, które uzyskuje się od różnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń, niezbędne są tak zwane wkłady własne rzeczowe i osobowe. I to właśnie praca wolontariuszy zapewnia ten udział.

Wszystkich zainteresowaniem wstąpieniem do Klubu Wolontariusza zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w godzinach jej otwarcia. Nie przewidujemy żadnej granicy wiekowej. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać i uczestniczyć w organizowanych akcjach.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com