Logo duże

Profil Facebook

Partnerstwo PAFW Ełk "Otwarci na różnorodność"

Inicjatywy » Wydarzenia » Partnerstwo PAFW Ełk "Otwarci na różnorodność"

KINO OTWARTE NA...RÓŻNORODNOŚĆ

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy było jednym z partnerów projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur” w ramach programu LP PAFW 2014-2015 - „Otwarci na różnorodność”. Przygotowano 4 spotkania warsztatowe związane z problemami wielokulturowości, różnorodności, na których pokazano filmy i przeprowadzono dyskusje z odbiorcami.

Spotkania, mające wspólny podtytuł - Kino jako przestrzeń edukacyjna - odbywały się według poniższego schematu:

  1. Wprowadzenie – czym jest kultura, sztuka filmowa
  2. Przyswojenie definicji wielokulturowości i jej znaczenia w obecnym świecie
  3. Dobór filmów – uzasadnienie
  4. Konstrukcja dyskusji uczestników

Rozwinięcie w/w tematów można znaleźć poniżej:

  • Dodaj link do:
  • facebook.com