Logo duże

Profil Facebook

Poszukiwanie skarbów

Inicjatywy » Wydarzenia » Poszukiwanie skarbów

Czy na terenie gminy Stare Juchy można znaleźć skarby? Co jest najcenniejszym skarbem? Czy znajdzie się go w Gorłówku?

W czwartek, 26 października 2016 r., w Bibliotece Centrum Kultury i Informacji Gminy Stare Juchy na zaproszenie Stowarzyszenia Tratwa spotkali się animatorzy działający w małych miejscowościach.

Przedstawiciele Ośrodka Animacji Kultury działającego przy CEiIK oraz Stowarzyszenia TRATWA z Olsztyna – Wioletta i Ryszard Michalscy, spotkali się z przedstawicielami kilku małych środowisk.

W diagnozie małych społeczności Ryszard Michalski przedstawił wyniki badań oraz doświadczenia Tratwy, z których wynika, że środowiska te mają niski poziom wspólnotowości, współpracy oraz małą wiedzę o otoczeniu. Młodzi, ambitni  ludzie są „wypłukiwani”.  Nic nie pomogły fundusze europejskie na tzw. kapitał ludzki. Fundusze - są, infrastruktura w postaci świetlic i domów kultury - jest, demokratycznie wybrane władze – są. We wszystkich tych aspektach ponoć jesteśmy w europejskiej czołówce pod względem ilości tych środków na głowę. Paradoksalnie żaden problem społeczności wiejskich w naszym województwie nie został rozwiązany. Wprost przeciwnie, zgodnie z badaniami znajdujemy się w ogonie Europy.

Ryszard Michalski zaproponował projekt, który ma być eksperymentalny i poszukiwawczy. Właśnie w tych środowiskach oddalonych od centrów (krajowych, regionalnych, a nawet lokalnych - siedzib gmin) należy poszukiwać biblijnego „kamienia odrzuconego przez budujących” (Psalm 118 - Świąteczny hymn dziękczynny). Właśnie tu, lokalnie, należy znaleźć tytułowy skarb.

W projekcie ma wziąć udział pięć stowarzyszeń z bardzo różnych gmin. Celem będzie poszukiwanie silnych i dobrych rzeczy, faktów w tych miejscowościach. Żeby je znaleźć, należy przeprowadzić w miejscowościach rozmowy z mieszkańcami. Poznać ich wiedzę, umiejętności i wydarzenia z nią związane. Tak, aby moc dopisać te miejscowości do Atlasu Miejsc Niezwykłych Warmii i Mazur. Zbierane będą wspomnienia i opisy ludzi o miejscach dla nich ważnych, a często pomijanych przez przewodniki i opracowania historyczne.

W naszej gminie „skarbu” poszukiwać będziemy w Gorłówku. Niewielkiej miejscowości, która w ostatnich latach stała się bardzo aktywna.

W spotkaniu brali udział:

Elżbieta Topolska - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy,

Paweł Anulewicz z Gorłówka, gm. Stare Juchy,

Emilia Drągowska – Towarzystwo Miłośników Rożyńska z gm. Prostki,

Józef Hańczuk – Stowarzyszenie Akcja Katolicka działająca przy Parafii w Cichym, gm. Świętajno,

Tomasz Siedzanowski – przedstawiciel miejscowości Księżno, gm. Bisztynek.

Każda z osób przedstawiła swoje środowisko i lokalną społeczność oraz to, co zamierza zrobić.

 

Autor: Jarosław Franczuk, fot. Adrian Milewski

  • Dodaj link do:
  • facebook.com