Logo duże

Profil Facebook

Projekt „Bądź Obywatelem!!!

Inicjatywy » Archiwum projektów » Projekt „Bądź Obywatelem!!!

Podjęliśmy działania, które jak najbardziej świadczą o znaczeniu tego projektu dla Gminy Stare Juchy.

I

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy do roku 2020 została przyjęta przez Radę Gminy Stare Juchy 5 marca 2015 r. Nagranie z IV Sesji Rady Gminy Stare Juchy.

II

20 marca 2015 r. w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury odbyła się debata obywatelska – jakich kompetencji potrzebują mieszkańcy, aby angażować się w rozwój gminy – co można zrobić, aby te kompetencje wzmacniać i rozwijać? Więcej informacji...

III

„Tak czy nie….strefie ciszy na jeziorze Jędzelewo” – ankieta skierowana do mieszkańców, sympatyków, odwiedzających Gminę Stare Juchy.  Jest to jedno z działań dotyczące poszukiwania szans rozwoju gminy – „Cel Strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy” Strategii. Więcej informacji...

  • Dodaj link do:
  • facebook.com