Logo duże

Profil Facebook

Projekt „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w Liskach

Inicjatywy » Wydarzenia » Projekt „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w Liskach

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy wraz z końcem wakacji uroczyście zakończyło realizację projektu pt. „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w Liskach. Projekt, który otrzymał dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Ełku (15.000,00 zł) i Gminy Stare Juchy (5.000,00 zł), dotyczył zagospodarowania plaży wiejskiej poprzez budowę wiaty z ławami i stołami.

Wiata służyła plażowiczom  od połowy lipca. Szczególnie doceniły ją osoby, które chciały schronić się przed słońcem, ponieważ plaża nie jest zacieniona oraz osoby szukające miejsca do biesiadowania na świeżym powietrzu.

W uroczystości przygotowanej przez Stowarzyszenie wzięli udział członkowie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy oraz przedstawiciele Powiatu Ełckiego i Gminy Stare Juchy. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Pani Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko i Pan Starosta Marek Chojnowski. Mamy nadzieję, że wiata długo posłuży okolicznym mieszkańcom i turystom.  

Zadanie „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” współfinansowane jest

przez Starostwo Powiatowe w Ełku.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com