Logo duże

Profil Facebook

Projekt "Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego" w Starych Juchach

Inicjatywy » Wydarzenia » Projekt "Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego" w Starych Juchach

Dobiegła końca realizacja projektu pt. „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w Starych Juchach. Realizacja projektu była możliwa dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Ełku. Dotację w wysokości 15.000,00 zł pozyskało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy przy współpracy z Urzędem Gminy, który dofinansował zadanie kwotą 5.000,00 zł.

To kolejny projekt zrealizowany dzięki środkom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego w Ełku i Gminy Stare Juchy. W ubiegłym roku Stowarzyszenie zagospodarowało plażę wiejską w miejscowości Liski nad Jeziorem Garbas.

Celem tegorocznego zadania było zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stare Juchy poprzez urządzenie na działkach przy ul. Nadrzecznej placu zabaw dla dzieci z miejscem przygotowanym na ogniska oraz małym boiskiem do piłki nożnej, montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu sportowo-rekreacyjnym przy ul. Długiej, montaż ulico-wskazów przy głównych ulicach miejscowości oraz zagospodarowanie pasa zieleni w centralnej części wsi. Wszystko po to, aby poprawić funkcjonalność miejsc wypoczynku mieszkańców gminy, powiatu ełckiego i turystów, poprawić estetykę wsi oraz ułatwić osobom wypoczywającym dotarcie do atrakcji turystycznych gminy Stare Juchy.

Specyfiką gminy, jak i całego powiatu ełckiego, jest ich malownicze położenie w sąsiedztwie jezior i lasów. Rolniczo-turystyczny charakter gminy powoduje duże zainteresowanie turystów wypoczynkiem na jej terenie, co pociąga za sobą rozwój agroturystyki. Zarówno turyści, jak i mieszkańcy gminy potrzebują w związku z tym zagospodarowanych miejsc do rekreacji i wypoczynku. Stąd pomysły na rozbudowę placów rekreacyjno-sportowych oraz oznaczenie ulic i kierunków dojścia do atrakcji turystycznych, co ułatwi poruszanie się po miejscowości i terenie całej gminy.

W realizację projektu aktywnie włączyli się mieszkańcy ul. Nadrzecznej w Starych Juchach poprzez przygotowanie terenu pod posadowienie urządzeń zabawowych oraz wykonanie ogrodzenia placu i przygotowanie miejsca na ogniska w ramach prac wolontarystycznych.

Uroczyste zakończenie projektu z udziałem przedstawicieli Samorządów, Stowarzyszenia i mieszkańców odbyło się 28.07.2017r.

Autor: Agnieszka Łempicka

 

Projekt „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” zrealizowany został z udziałem środków z budżetu powiatu ełckiego.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com